Holtan Industrier vil at våre kunder og ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø.

Vi vil at våre kunder og ansatte opplever oss som en sikker og god arbeidsplass hvor alle blir ivaretatt. Derfor jobber vi kontinuerlig med videreutvikling av HMS og internkontroll på bygge- og anleggssplass samt administrativt. Kvalitetssikringssystemet vårt bygger på NS-EN 9001:2008.

Alle i Holtan Industrier blir årlig kurset i lover og forskrifter. Dette har gjort at vi har lykkes i å løse mindre utfordringer på et tidlig stadie slik at det ikke forkommer alvorlige ulykker.

Ved å prioritere kvalitet fremfor kvantitet leverer vi alltid sikkert!